Fundacja Black Rocks w Projekcie Long Life dąży do pomocy seniorom lub osobom dorosłym niesamodzielnym w uzyskaniu zabezpieczenia finansowego lub technicznego ich spokojnej starości, zgodnie z ich osobistym wyborem oraz w sposób, który utrzymuje ich autonomię lub zapobiega lub zmniejsza lub eliminuje ich zależność od osób trzecich w Polsce i poza jej granicami.

Godna jesień życia

Tworzymy miejsce aby godnie spędzić jesień życia. Miejsce zbudowane będzie dla przedsiębiorczych ludzi, którzy przez całe życie poświęcali się pracy i przezwyciężali wiele trudności. Przedsiębiorcy, dla których praca była priorytetem, zasługują na godne wsparcie. Nasze miejsce będzie również służyć jako zabezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy obawiają się nacjonalizacji swoich zasobów lub utraty prawa do świadczeń emerytalnych. Chcemy stworzyć przestrzeń dla ludzi kreatywnych, którzy zostali zepchnięci na margines przez trudności i przeciwności losu. Naszym celem jest zapewnienie im szansy na godne spędzenie swojej jesieni życia i zapewnienie wsparcia, którego potrzebujesz.

Skip to content